• Sosyal Medya :
  • Sosyal Medya :

MJD Yönetim Kurulu, Genel Kurulda üyelerce görüşülerek kabul edilen ve Valilik Dernekler Masasınca da onaylanan dernek tüzüğüne göre derneği yönetmektedir. MJD tüzüğüne göre derneğe üye olan tüm üyeler bu tüzüğü kabul etmişlerdir.

MJD Tüzüğü madde 4: Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır.

Madde 13 -Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.   İlk üyelik aidatı, üyeliğin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten yıl sonuna kadar olan süre için giriş ödentisi ile birlikte peşin olarak alınır. Bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurarak işsiz kaldığını belirten üyelerin aidatı,Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıl süreyle dondurulur.Bu süre, Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. (İşsiz kalan üye SGK ‘dan pirim yatmadığı bilgisini getirmelidir.)

Madde-3……. Eğitimleri devam eden ve meslek hayatına henüz atılmamış Fahri üyelerden giriş ve yıllık üyelik aidatı tahsil edilmez……….

Üyelikten çıkarılma. : Madde-5. …..1- ….    2…..…………

Yukarı