ÜYELİK BAŞVURUSU

Üyelik başvuru formunu Çankaya Mahallesi Kilis Sokak No:7/A Çankaya-ANKARA adresine gönderebilirsiniz. Daha sonra üyelik için gerekli olan aidat miktarı ve hesap numarası tarafınıza bildirilecektir. E-posta yoluyla üyelik başvurusu kabul edilmemektedir.


Not : Üyelik başvuru formunun dijital fotoğraflı şekilde, üyelik başvuru formuyla birlikte 1 (bir) adet fotoğraf gönderilmesi gerekmektedir.


Dernek tüzüğünü aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Dernek Kimlik Numarası: 06-103-020


Üyelik Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Üyelik aidatı, üyeliğin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten yıl sonuna kadar olan süre için giriş ödentisi ile birlikte peşin alınmaktadır. 

( MJD Tüzük - Madde 13 )


2021-2022-2023 üye giriş ödentisi 100 TL

2021 MJD aylık üye aidatı  15 TL

2022 MJD aylık üye aidatı  20 TL

2023 MJD aylık üye aidatı  25 TL'dir.

 
Aidatlarınızı derneğimizde makbuz karşılığında nakit olarak veya aşağıda belirtilen Yapı Kredi Bankası’na havale/EFT yoluyla ödeyebilirsiniz.

AİDAT HESABI
Alıcı: Maden Jeologları Derneği
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290
TL Hesap No: 89301330 IBAN No: TR04 0006 7010 0000 0089 3013 30

Toplu ödemelerde ve bireysel ödemelerde açıklama kısmına üye no veya üye adı belirtiniz. 

EFT işlemlerinde ise hesap sahibi: “Maden Jeologları Derneği” olarak mutlaka belirtilmelidir. Çünkü eksik veya hatalı bilgi ile yapılan EFT dernek hesabına geçmemekte, ertesi işgünü EFT Merkezi tarafından geldiği hesaba iade edilmektedir.


BAĞIŞ HESABI
Alıcı: Maden Jeologları Derneği
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290
TL Hesap No: 50510861 IBAN No: TR08 0006 7010 0000 0050 5108 61


NOT: Makbuz parayı yatıran kişi/kurum adına kesilmektedir.


Dernekler Kanunu’nun 11. maddesi gereği Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi (Dernek Makbuzu) yerine geçer.


GENEL DUYURU


ÜYE ÖDENTİLERİ İLE İLGİLİ ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

MJD Yönetim Kurulu, Genel Kurulda üyelerce  görüşülerek  kabul edilen ve Valilik Dernekler Masasınca da onaylanan dernek tüzüğüne göre derneği yönetmektedir. MJD tüzüğüne göre derneğe üye olan tüm üyeler bu tüzüğü kabul etmişlerdir.


MJD Tüzüğü madde 4: Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır.


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13 -Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.   İlk üyelik aidatı, üyeliğin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten yıl sonuna kadar olan süre için giriş ödentisi ile birlikte peşin olarak alınır. Bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurarak işsiz kaldığını belirten üyelerin aidatı,Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıl süreyle dondurulur.Bu süre, Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. (İşsiz kalan üye SGK ‘dan pirim yatmadığı bilgisini getirmelidir.)


Madde-3……. Eğitimleri devam eden ve meslek hayatına henüz atılmamış Fahri üyelerden giriş ve yıllık üyelik aidatı tahsil edilmez……….


Üyelikten çıkarılma. : Madde-5. …..1- ….    2…..…………


3. Üye başvuru formunda belirtilen adres ve/veya e-posta adresine en az 10 (on) takvim günü arayla 2(iki) uyarıya rağmen tahakkuk etmiş 1 (bir) yıllık aidat borcunu ikinci uyarıdan sona 45 (kırkbeş) takvim günü içersinde ödememesi,  


T üzüğümüze göre dernek yönetim kurulunun üye ödenti borcunuzu affetme yetkisi yoktur. Aksine tüzüğe göre üye ödentilerini tahsil etmek görevi vardır. Üye kaldığınız sürece de üye ödentiniz işlemektedir.Dernekler masası üye ödentilerinin tahsili konusunda dernekleri denetlemektedir.


Derneğe kayıtlı her üye aktiftir. Tüzüğümüzde ,TMMOB, JMO gibi emekli üye  statüsü yoktur.


İktisadi İşletme Hesap Bilgileri


USD Hesabı

Hesap Sahibi :   MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
Hesap No :   53476927  
Hesap Şubesi :  
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290
IBAN :   TR08 0006 7010 0000 0053 4769 27  

 

 

EUR Hesabı

Hesap Sahibi :   MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
Hesap No :   53368870  
Hesap Şubesi :  
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290
IBAN :   TR78 0006 7010 0000 0053 3688 70  

 

 

TL Hesabı  

Hesap Sahibi :   MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
Hesap No :   53467835  
Hesap Şubesi :  
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290
IBAN :   TR82 0006 7010 0000 0053 4678 35  

 


Fatura kartlarına ulaşmak için tıklayınız.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon