• Sosyal Medya :
  • Sosyal Medya :

European Federation of Geologists (EFG)

EFG (Avrupa Jeologlar Federasyonu) 1980 yılında kurulan bir sivil toplum örgütüdür ve bugün Avrupa çapında 45.000’den fazla yer bilimciyi temsil eden 26 Ulusal Birliği bünyesinde barındırmaktadır. EFG asıl amaçları doğal çevrenin daha gü¬venli ve daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak, halkı yerbilimleri alanında bilgilendirmek ve doğal kaynakların daha bilinçli bir şekilde kulla¬nılmasını teşvik etmek olan profesyonel bir kuruluştur. EFG, PERC’in kurucu üyelerin¬den biri olarak, Avrupalı jeologların gerekli yetkinliği kanıtlamaları durumunda ‘Yetkili Kişi’ (European Geologists-EurGeol) olarak nitelendirilmesini sağlayan organizasyon olarak kabul edilir. Bu ünvan jeologların öncelikli olarak Avrupa’da, genelde ise tüm dünyada tanınmalarını sağlayıp, önemli fır¬satların doğmasına vesile olmaktadır. PERC ise Avrupa’daki pazarlarda listelenen şirket¬ler tarafından arama sonuçlarının, mineral kaynaklarının ve maden rezervlerinin kamu¬ya açıklanması için standartlar belirlemekten sorumlu kuruluş-tur. CRIRSCO’nun bir üyesi olan PERC Raporlama Standardı da CRIRSCO Raporlama Şablonu ile tamamen uyumludur.

European Geologist (EurGeol) Ünvanı 

EurGeol unvanı, EFG eden tarafından oluşturulan jeoloji pratiği içinde yüksek kalitede hizmet sunma  yeteneğini kabul eden profesyonel bir ünvandır. Profesyonel bir jeolog tarafından alınan ünvan, sahibinin mesleki eğitimindeki görevleri yerine getirmek için uygun akademik eğitim ve mesleki deneyim, beceri ve yetkinlik seviyesine ulaştığı anlamına gelir. Aynı zamanda, jeologun sürekli eğitim ve mesleki eğitimi üstlenmesini ve güncel çalışmalarını sürdürmek için kişisel bir çaba sergilediğini gösterir.

European Geologist (EurGeol)  Ünvanı Başvurusu

Tüm başvuru sahiplerinin aşağıda paylaşılmış evrakları okumuş ve kabul etmiş olması gerekmektedir.

Başvurular eurgeol.nvc@mjd.org.tr adresinden alınacaktır.

DÖKÜMANLAR

European Geologist Regulations

Code of Ethics

Detaylı bilgi için

*Eurogeol ve EFG ile ilgili soru ve sorunların eurgeol.nvc@mjd.org.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

Yukarı