• Sosyal Medya :
  • Sosyal Medya :

Günümüze kadar, madencilik sektöründe faaliyet gösteren jeoloji mühendislerinin bir çatı altında toplanması fikir olarak hep konuşulmuştur. MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ, ülkemizde maden (metalik, endüstriyel hammaddeler, doğal taşlar, süs taşları, fosil katı yakıtlar, radyoaktif mineraller) jeolojisine dayalı bilimleri ilerletmek ve bu konularda çalışan jeoloji mühendislerini bir araya getirmek amacıyla 11 Kasım 2011 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Madencilik sektöründe çalışan jeoloji mühendislerinin MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ çatısı altında bir araya gelmesi ile aynı iş kolunda çalışan üyelerimiz arasında bir yandan mesleki dayanışma sağlanırken diğer yandan olması gereken rekabet korunacaktır. Amaçlarımız doğrultusunda etkinliklerde bulunmak üzere Derneğimiz bünyesinde Mesleki Eğitim, Teknik Akredite Raporlama, Sosyal Faaliyetler ve İletişim, Web ve Yayın Komisyonları kurulmuştur.

HEDEFLERİMİZ

- Madencilik sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla diğer sosyal toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve desteklemek, sektörle ilgili yasama süreçlerine katılmak ve katkıda bulunmak,

- Üyelerimizin mesleki, teknik bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye yönelik kurs, seminer ve konferans gibi eğitim programları hazırlamak, dünya standartlarında uygulamalar gerçekleştirmek,

- Uluslararası benzer kuruluşlar ile temaslarda bulunmak ve koordineli bir şekilde faaliyetler gerçekleştirmek, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

- Derneğin amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel ortamlarda her türlü yayın ve bültenleri çıkartmak ve üyelerine dağıtmak,

AMAÇLARIMIZ

- Madencilik sektöründeki arama, geliştirme, işletme ve işletme sonrası aşamalarında jeoloji bilimine dayalı teknik ilerlemeleri teşvik etme,

- Ülkemizde çevre ve insan sağlığına duyarlı madenciliğin yapılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,

- Madencilik faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal kalkınmaya olan etkilerinin sektöre ve kamuoyuna aktarılmasına ve bu konuda bilinçlendirilmelerine katkı sağlamak,

- Maden jeolojisine ve diğer bilimlere ait yenilikleri üyelerine aktarmak,

- Tüm dernek üyelerine bilimsel araştırma ruhunu aşılamak,

-Maden jeologlarının konularında uzmanlaşmaları için her türlü çabayı göstermek.

Yukarı