• Sosyal Medya :
  • Sosyal Medya :

2011 Yılından beri faaliyette olan Maden Jeologları Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurul toplantısı,11 Şubat 2024 tarihinde dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Dernek;
• Madencilik sektöründeki arama, geliştirme, işletme ve işletme sonrası aşamalarında jeoloji bilimine dayalı teknik ilerlemeleri teşvik etmeyi,
• Madencilik faaliyetlerinin ülkemizde çevre ve insan sağlığına duyarlı yapılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı,
• Madencilik faaliyetlerinin, ekonomik ve sosyal kalkınmaya olan etkilerini sektöre ve kamuoyuna aktararak bu konuda bilinçlendirmeye katkı sağlamayı,
• Maden jeolojisine ve diğer bilimlere ait yenilikleri üyelerine aktarmayı,
• Tüm dernek üyelerine bilimsel araştırma ruhunu aşılamayı ve maden jeologlarının konularında uzmanlaşmaları için her türlü çaba ve eğitim faaliyetlerini göstermeyi amaç edinmektedir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda ilerleyen Maden Jeologları Derneği, Genel Kurulu'nu, 46 kişinin katılımıyla dernek adresinde gerçekleştirdi. Genel kurulda, Divan Heyet Başkanlığı'na Yavuz Ulutürk, Divan Başkan Yardımcılığına Zehra Deveci Aral ve yazmanlığa Berkin Uğurlu seçildi. Yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu raporu, Dernek tahmini bütçesi ve Dernek üye aylık aidatı ve üye giriş önergesi okundu. Son olarak, yönetim, denetim ve etik ve disiplin kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Maden Jeologları Derneği Yönetim Organları Listesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Kerim Tamer Algün (Başkan)
Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu (Başkan Yardımcısı)
Berkin Uğurlu (Genel Sekreter)
Selim Şenöz (Sayman)
Bayram Artun (Üye)
Arda Arcasoy (Üye)
Nuri Ceyhan (Üye)
Zehra Deveci Aral (Üye)
Mehmet Ali Akbaba (Üye)

YK Yedek Üyeleri
Onur Özgür
Mustafa Özkayhan
Halil Tatayoğlu
Yavuz Kaya
Elif Tekin Alagül
Banu Çolak
Zehra Özgür Cengiz Akbabaoğlu
Gencay Kabaçelik
Esin Şişman

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
Halil Türkmen
Alp İlhan
Mehmet Ruhi Akçıl

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Şebnem Özbek
Memduh Yılmaz Emre
Mustafa Kaplan


Etik ve Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri
İbrahim Güney
Ahmet Tukaç
Ahmet Şentürk

Etik ve Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Ercan Yurtyeri
Halil Aydıncak
Erdem Yetkin
 

Yukarı