• Sosyal Medya :
  • Sosyal Medya :
photo

         MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ, ülkemizde maden (metalik, endüstriyel hammaddeler, doğal taşlar, süs taşları, fosil katı yakıtlar, radyoaktif mineraller) jeolojisine dayalı bilimleri ilerletmek ve bu konularda çalışan jeoloji mühendislerini bir araya getirmek amacıyla 11 Kasım 2011 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.
          Madencilik sektöründe çalışan jeoloji mühendislerinin MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ çatısı altında bir araya gelmesi ile aynı iş kolunda çalışan üyelerimiz arasında bir yandan mesleki dayanışma sağlanırken diğer yandan olması gereken rekabet korunacaktır. Amaçlarımız doğrultusunda etkinliklerde bulunmak üzere Derneğimiz bünyesinde Mesleki Eğitim, Teknik Akredite Raporlama, Sosyal Faaliyetler ve İletişim, Web ve Yayın Komisyonları kurulmuştur.
          Derneğimiz madencilik sektöründeki arama, geliştirme, işletme ve işletme sonrası aşamalarında jeoloji bilimine dayalı teknik ilerlemeleri teşvik etmektedir.

Eğitimlerimiz
İş Birliklerimiz
Yukarı