ÜYELİK BAŞVURUSU

Aşağıdaki üye formunu (PDF) indirip, doldurarak ıslak imzalı ve fotoğraflı şekilde dernek merkezimiz olan Kilis Sokak No:7/A Çankaya-ANKARA adresine gönderebilirsiniz.


Dernek tüzüğünü aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Dernek Kimlik Numarası: 06-103-020

Üyelik aidatı, üyeliğin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten yıl sonuna kadar olan süre için giriş ödentisi ile birlikte peşin alınmaktadır. 

( MJD Tüzük - Madde 13 )


İlk üyelik giriş ödentisi 20 TL, yıllık üyelik aidatı 180 TL'dir. 

 
Aidatlarınızı derneğimizde makbuz karşılığında nakit olarak veya aşağıda belirtilen Yapı Kredi Bankası’na havale/EFT yoluyla ödeyebilirsiniz.

AİDAT HESABI
Alıcı: Maden Jeologları Derneği
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290
TL Hesap No: 89301330 IBAN No: TR04 0006 7010 0000 0089 3013 30

Toplu ödemelerde ve bireysel ödemelerde açıklama kısmına üye no veya üye adı belirtiniz. 

EFT işlemlerinde ise hesap sahibi: “Maden Jeologları Derneği” olarak mutlaka belirtilmelidir. Çünkü eksik veya hatalı bilgi ile yapılan EFT dernek hesabına geçmemekte, ertesi işgünü EFT Merkezi tarafından geldiği hesaba iade edilmektedir.


BAĞIŞ HESABI
Alıcı: Maden Jeologları Derneği
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290
TL Hesap No: 50510861 IBAN No: TR08 0006 7010 0000 0050 5108 61


NOT: Makbuz parayı yatıran kişi/kurum adına kesilmektedir.


GENEL DUYURU


ÜYE ÖDENTİLERİ İLE İLGİLİ ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

MJD Yönetim Kurulu, Genel Kurulda üyelerce  görüşülerek  kabul edilen ve Valilik Dernekler Masasınca da onaylanan dernek tüzüğüne göre derneği yönetmektedir. MJD tüzüğüne göre derneğe üye olan tüm üyeler bu tüzüğü kabul etmişlerdir.


MJD Tüzüğü madde 4: Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır.


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13 -Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.   İlk üyelik aidatı, üyeliğin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten yıl sonuna kadar olan süre için giriş ödentisi ile birlikte peşin olarak alınır. Bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurarak işsiz kaldığını belirten üyelerin aidatı,Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıl süreyle dondurulur.Bu süre, Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. (İşsiz kalan üye SGK ‘dan pirim yatmadığı bilgisini getirmelidir.)


Madde-3…….Eğitimleri devam eden ve meslek hayatına henüz atılmamış Fahri üyelerden giriş ve yıllık üyelik aidatı tahsil edilmez……….


Üyelikten çıkarılma. : Madde-5. …..1- ….    2…..…………


3. Üye başvuru formunda belirtilen adres ve/veya e-posta adresine en az 10 (on) takvim günü arayla 2(iki) uyarıya rağmen tahakkuk etmiş 2(iki) yıllık aidat borcunu ikinci uyarıdan sona 45 (kırkbeş) takvim günü içersinde ödememesi,


Tüzüğümüze göre dernek yönetim kurulunun üye ödenti borcunuzu affetme yetkisi yoktur. Aksine tüzüğe göre üye ödentilerini tahsil etmek görevi vardır. Üye kaldığınız sürece de üye ödentiniz işlemektedir.Dernekler masası üye ödentilerinin tahsili konusunda dernekleri denetlemektedir.


Derneğe kayıtlı her üye aktiftir. Tüzüğümüzde ,TMMOB, JMO gibi emekli üye  statüsü yoktur.


İktisadi İşletme Hesap Bilgileri


USD Hesabı

Hesap Sahibi : MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
Hesap No : 53476927 
Hesap Şubesi : 290 - KUĞULU PARK ŞUBESİ 
IBAN : TR08 0006 7010 0000 0053 4769 27 
Swift Kodu (USD,EUR) : YAPITRISXXX 
Swift Kodu (Diğer Döviz Cinsleri) : YAPITRISFEX

 

 

EUR Hesabı

Hesap Sahibi : MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
Hesap No : 53368870 
Hesap Şubesi : 290 - KUĞULU PARK ŞUBESİ 
IBAN : TR78 0006 7010 0000 0053 3688 70 
Swift Kodu (USD,EUR) : YAPITRISXXX 
Swift Kodu (Diğer Döviz Cinsleri) : YAPITRISFEX

 

TL Hesabı 

Hesap Sahibi : MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
Hesap No : 53467835 
Hesap Şubesi : 290 - KUĞULU PARK ŞUBESİ 
IBAN : TR82 0006 7010 0000 0053 4678 35 
Swift Kodu (USD,EUR) : YAPITRISXXX 
Swift Kodu (Diğer Döviz Cinsleri) : YAPITRISFEX


Fatura kartlarına ulaşmak için tıklayınız.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon