YÖNETİM KURULU

İbrahim Güney

Üye

Kurucu / Şef Jeolog


İbrahim Güney’in Altın ve Baz Metal madenleri aramacılık kariyeri 1989 yılında Cominco Madencilik’e (Cominco Resources) asistan jeolog olarak katıldığında başlar. Beş yıllık üniversite eğitimi boyunca 1989, 1990, 1991 ve 1992 yıllarında 4’er ay asistan arama jeoloğu olarak Cominco Madencilik’te (Cominco Resources) çalışmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nden 1993 yılında mezuniyetinden sonra Cominco Madencilik’e (Cominco Resources)  katılmış ve 1997 yılı sonuna kadar arama jeoloğu olarak çalışmıştır. Mecburi askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1999 yazında Dardanel Madencilik’e (Inco) katılarak 3 ay süresince Karadeniz boyunca VMS arama programında görev almıştır. İbrahim Güney 2000 yılında Yeni Anadolu Mineral Madencilik (Anatolia Minerals) şirketine katılmıştır. Eylül 2006 da istifa ettiğinde Çöpler Altın Projesi’nin Şef Jeoloğuydu. İbrahim Güney Ocak 2007 de Akdeniz Mineral Madencilik (Mediterranean Resources) şirketine Aramalar Müdürü & Genel Müdür olarak katılmış ve Haziran 2011 de istifa ederek ayrılmıştır. Haziran 2011 ile Eylül 2013 tarihleri arasında AMG Mineral Madencilik (Aegean Metal Group) şirketinin Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. İbrahim Güney maden şirketlerine ruhsat sahiplerine ve madencilik yatırımcılarına Türkiye’de ve yurtdışında hizmet vermek üzere Nisan 2014 tarihinde kurulmuş Minerva Mühendislik’in kurucu ortağı ve Şef jeoloğudur.

Arama jeologluğu kariyeri boyunca İbrahim Güney çoğunlukla epitermal, porfiri, VMS, damar, fay kontrollu vb sistemlerde Altın ve Baz Metal aramacılığında görev almıştır. Yöneticiliği boyunca  Gürcistan, Azerbaycan, Hindistan, Avustralya, Kolombiya ve İsveç gibi ülkelerde proje ve madencilik yatırım fırsatları değerlendirmelerinde bulunmuştur.


İbrahim Güney Türkiye’de onlarca Altın ve Baz Metal Projesini keşfeden, geliştiren ve değerlendiren ekiplerin içinde bulunmuş, kritik katkıları olmuş ve önemli sorumluluklar almıştır.

Aşağıda 25 yıllık kariyeri boyunca çalıştığı yüzlerce projeden, yoğun çalıştığı bazıları vardır.


Hot Projesi, Artvin: MİGEM 2012 ihalesinden çalışılan şirkete kazandırılmıştır. Çevreleyen ruhsatlar ruhsat sahiplerinden devir alınarak proje büyütülmüştür. Jeokimyasal numune alımları, haritalama ve tüm eski çalışmalar değerlendirerek sondaj programı hazırlanmıştır, 2011-2013.


Ergama Projesi, Balıkesir: Eski ve yeni tüm çalışma ve veri tabanları değerlendirilmiştir. Haritalama, jeokimyasal numunelendirme ve jeofizik çalışmaları ile desteklenerek sondaj programı hazırlanmıştır, 2011-2013.


Taç-Çorak Projeleri, Au-Cu, Yusufeli Artvin: Taç-Çorak cevherleşme kuşağı (7km X 20km) başta TAÇ ve ÇORAK olmak üzerek iki ön-fizibilite aşamasında proje (1.580 Moz İndicated and  0.290 Moz İnferred Altın) ve birçok ilerlemiş proje ve yeni keşfi içerir, 2007-2011


Çeltik Cu-Au, Yusufeli, Artvin: ilk arama safhasından sondajla keşfine kadarki çalışmaları yapılmıştır, 2008.


Durusu Porfiri Au-Cu (Eski Gümüşhane), Artvin; Migem ihalesinden çalışılan şirkete kazandırılmış, ilk sondajları tamamlanmıştır, 2005-2006.


Doğu Pontidler Genel Arama Programı (Artvin-Erzurum-Rize-Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzincan): Pontidler boyunca projeler tanımlanmıştır. Doğrudan ruhsat basvurusu ve migem ihaleleri ile yeni projeler oluşturulmuştur. Arama programları ve bütçeleri oluşturulmuş ve bunlar yönetilmiştir, 2005-2006.


Kızılviran (Cevizlidere) Porfiri Cu-Mo-Au, Ovacık, Tunceli: ilk arama safhasından sondajla keşfine kadarki çalışmaları yapılmıştır, 2003-2004.


Sin Porfiri Cu-Mo-Au, Tunceli: ilk arama safhasından proje tanımlanmış ve ilk test sondajları tamamlanmıştır, 2003-2004.


Çöpler Altın Madeni Epitermal Au, Porfiri Cu-Au, İliç, Erzincan: İlk arama safhasından ön fizibilte aşamasına kadar yoğun çalışılmıştır, 2000-2006.


Karagöz Au, Niğde: İlk numuneleri alınarak, doğrudan ruhsat basvurusu ile çalışılan şirkete kazandırılmış ve ilk sondaj programı ile proje tanımlanmıştır, 2000-2001.
Kirazli Au, Çanakkale: Migem ihalesi sırasında tanımlanmış ve çalışılan şirkete kazandırılmıştır, 1997.


Davut Cu-Au Porfiri, Kaçkar Dağları Artvin-Rize: 3650m yüksekte kampla, haritalama ve jeokimyasal çalışmaları tamamlanarak porifiri cevherleşme tanımlanmıştır, 1996.
Konak Epithermal-Porphyry Au-Cu Gumushane-Giresun İlk jeokimyasal numune alımlarından, detay numuneler ve haritalama aşaması tamamlanmıştır,  1994


Cerattepe VMS, Cu-Au-Zn, Artvin: Proje yoneticisi gözetiminde ilk arama safhalarınaki jeokimyasal numunlendirme, IP ve yer manyetik çalışmalarında yer almıştr ve keşif aşamasında projede asistan jeolog olarak bulunmuştur, 1990.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon