YÖNETİM KURULU

Halil Türkmen

Genel Sekreter

Jeoloji Mühendisi

Halil Türkmen 1955 yılında Taşköprü/Kastamonu’da doğdu. İlk, orta, lise ve Ankara Üniversitesi Jeoloji mühendisliği eğitimini Ankara’da tamamladı. Kariyeri proje jeologluğundan, Proje müdürlüğüne ve MTA değerli metaller bölümü başkan yardımcılığına kadar uzanır. Çalıştığı bazı projeler; Kızlanba (K.Ereğli-Zongıldak) Mn, Ulukent (Tavas-Denizli) Mn, Akoluk-Sayaca (Ulubey-Ordu) Au, Sisorta (K.Hisar-Sivas) Au Yatağı, Savcılıebeyit (Kaman-Kırşehir) Au , Terziali (Kırşehir) Au. 1989, 1992 yıllarında UN & MTA Epitermal Altın Arama Projesi’de ABD Altın Yataklarını ziyaret etti. 2003, 2004, 2005 yıllarında MTA Jeoloji-Arama Projesinde Mongolya’da çalıştı. Emekli olmadan önce, MTA’da Metalik Mineraller bölümü koordinatörlüğünü yerine getirdi. TJK(1984), TMMOB JMP (1982,1983)’da yönetim kurulu üyeliği ve TMMOB JMO (1988-1990)’da Genel Sekreterlik görevini yaptı.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon