MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ                     
SEMİNER BİLGİLERİ
                Konu
                           Konuşmacı

2019

30.03.2019

Maden Arama Programlarında Kalite Güvence /Kalite Kontrol (KG / KK) (QA / QC) Prensipleri ve Teknikler

DR. Mesut SOYLU

DR. Erdem Yetkin


14.02.2019

UMREK Raporlama Kodu-Standartları ve Yetkin Kişilik

 Ahmet Şentürk


 Bayram Artun


 İbrahim Güney


 Arda Arcasoy


 Nuri Ceyhan


15/16/17.02

2019

MADEN KAYNAK TAHMİNİ-1, VERİ HAZIRLAMA (VERİ ÖN İŞLEME)

 Yusuf Ziya Özkan


 Mehmet Ali Akbaba


2018

6.12.2018

Ekonomik Maden Aramacılığı

Ahmet Şentürk


20.04.

2018

Structural Geology for Exploration

Dr. Matías Sánchez


08/09.05.

2018

Geovia Maden Teknoloji Seminer ve Çalışma programı

M.Burak EMCI, Klaus HANSSON,Wael JABER, Glenn BARLOW


14/20.05.

2018

Epitermal Altın Yatakları ve Konsey Toplantısı  

CENGİZ DEMİRCİ, ARDA ARCASOY, BERKİN UGURLU,ERDİN BOZKURT, İSMAİL CİHAN


6.7.2018

European Geologist (EurGeol) Unvanı, EFG, PERC ve CRIRSCO’’ semineri

Berkin Ugurlu, Nuri Ceyhan, İbrahim Güney4/5/6.7.2018

MINE SAMPLING AND ASSAY DATA QUALITY (QAQC) MANAGEMENT

DEKA Dynamics
2017

23/24.11.

2017

Datamine Workshop

Yerzhan Uzakbayev, Itziar Rojo, Kayvan Samadani


16.05.

2017

Grafit, Grafitleşme, Kullanımı, Ülkemizdeki Sorunları ve Öneriler

Doç. Dr. Selami Toprak

                 

23/24.05.

2017

Mine Technology Seminar | Surpac, Whittle and InSite

M.Burak EMCI, Klaus HANSSON,Wael JABER,Glenn BARLOW


20.09.2017

Rapid and Reliable Mineralogy using Spectral Geology and aiSIRIS

Dr. Sasha Pontual


28/29.09.

2017

Structural Analysis of Fault and Fault Systems Applied to Exploration

Anna Fonseca2016

20.01.2016

Taşınabilir XRF ve XRD cihazlarının aramalarda ve maden projelerinde uygulamalı olarak kullanımı

Todd Houlahan

                 

09.01.2016

Hidrotermal yatakların aranmasında alterasyon minerallerinin jeokronolojik ve iz element/izotop jeokimyası ile incelenmesi

Dr. İ.Tonguç Uysal2015

24.01.2015

 

Maden Aramalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemler

Tuğrul Tokgöz

                 

21.02.2015

Kömür Madenciliği ve Kömür Potansiyeli

Prof. Dr. Vedat Toprak


04.04.2015

Epitermal Kursu

Prof. Dr. İlkay Kuşçu


05.04.2015

Epitermal Kursu (Arazi Gezisi)

Dr. Mesut Soylu


18.04.2015

Jeometalurji

Dr. Barış G. Yıldırım


08/10.
05.2015

Uygulamalı Yapısal Jeoloji Teknik Arazi Çalışması

Prof. Dr. Bora Rojay


25/29
05.2015

Field Mapping of Hydrothermal Systems-Porphyry Systems

Richard Tosdal


17.06.15

Using Multi-Purpose Geochemical Data: Mineral Exploration and Geometallurgy

Sarah Rice - ALS Minerals2014

11.01.2014

Kaynak/Rezerv Tahmininde Dinamik ve Statik Modellemeler

Dr. Hayati Koyuncu

                 

25.01.2014

Nikel Konusunda Türkiye'de Gelişmeler ve Beklentiler - Türkiye Nikel Yatakları

Ferda Öner


08.02.2014

Maden Arama Çalışmalarında Sözleşme Hukuku - Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Vera Hukuk Bürosu


18.02.2014

SLOPES 2014; Global best practise in open pit slope management

Ground Probe Firması & Avustralya Ticaret Ofisi


22.02.2014

Madencilik Kimyasallarının Risk Analizi ve Yöntemi

Prof. Ali Esat Karakaya


08.03.2014

Maden Arama Sondajarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sarp Ayken2013

02.02.2013

Maden Jeologları ve Madencilik Sektörünün Sorunları

Panel - MJD Yönetim Kurulu Üyeleri


09.02.2013

Maden Arama Metotları

Dr. Mesut Soylu


09.02.2013

Maden Arama Yöntemleri Rezerv/Kaynak Tespit ve Tahmini

Dr. Cengiz Demirci


16.02.2013

Maden Hukuku - MİGEM Uygulamaları

Nusret Güngör - MİGEM


16.02.2013

Arama Aşamaları, Raporlama ve Arazi Uygulamaları

Ahmet Tukaç


21.02.2013

Yetkin Mühendislik Kavramı ve Ülkemiz İçin Önemi

Dr. Mesut Soylu


23.02.2013

Uzaktan Algılama (UA-RS)ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS)

Dr. Arda Arcasoy


02.03.2013

Maden Arama Jeokimyası (Yöntemler, Sınırlamalar ve Uygulama)

Prof. Dr. İlkay Kuşçu


09.03.2013

Endüstriyel Hammaddeler - I
    a-Mermerin Aranma Yöntemi   
    b-Mermerin Haritalanması  
    c-Seramik Hammaddeleri


Deniz İskender Önenç
Deniz İskender Önenç
Ali İşçan


16.03.2013

Endüstriyel Hammaddeler - II   
    a-Türkiye Linyit Madenciliği (Arama)
    b-Türkiye'de Kömür (Linyit Madenciliği ve TKİ)
    c-Trona, Borat ve Potas


Ayhan Kösebalaban
Ayhan Kösebalaban
Dr. Cengiz Demirci


23.03.2013

İş Güvenliği ve Çevre
    a-İş Güvenliği
    b-Maden Jeoloğu ve Çevre


Uygar Duru
Dr. Vedat Ali Oygür


27.07.2013

A practical Guide to Porphyry Cu Deposit
A practical Guide to Porphyry Cu (-Mo -Au) Deposit

Richard Tosdal - Küçükasya Madencilik A.Ş.


26.12.2013

Remote Sensing Structure & Alteration Analysis
Exercises Materials


Anna Fonseca-SRK Türkiye29.08.2013

Spectral Geology, Mineral Identification with Spectrometer


Phoebe Hauff - Arcasoy Danışmanlık ve Müh. Ltd. Şti
2012

19.11.2012

A General Dis course on Geochemistry
and ACME Packages ACME Lab.

Dr. George Siasios & Bill MacFarlane - ACME Labs

                 


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon