Madencilik Türkiye Dergisi tarafından organize edilen “Maden-Tek 2020 - Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri” etkinlik daveti ve detaylar ekte sunulmuştur.Enerji maliyetlerinin yükseldiği, yüksek tenörlü cevherlerin daha az üretildiği, kar marjlarının daraldığı günümüz madencilik üretim endüstrisinde; ileri teknolojinin gerekliliği madencilik şirketlerinin değişime uyum sağlayabilmeleri için daha akıllı, daha güvenli, daha hızlı olmaları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

 

Dünyada yoğun olarak tartışılan ileri teknoloji ve endüstri 4.0 konuları ile maden endüstrisinde kullanılan ve kullanılabilecek tüm yazılım ve teknolojik ürünün ülkemizde de gündeme gelmesi için, Türkiye’nin Madencilik ve Yerbilimleri Dergisi “Madencilik Türkiye” tarafından 21-22 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara Meyra Hotel salonlarında “Maden-Tek 2020 - Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri” düzenlenecektir.

 

Maden-Tek 2020 - Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri ile teknoloji transferini ve inovasyonu teşvik eden faaliyetlerde işbirliği yapılması, ülke dışından şirketlerin yenilikçi gücünün ve faaliyetlerinin ülkemiz madencilik sektöründe tanıtılması, madencilik sektöründeki teknolojik zorluklarla ilgili stratejik işbirliğini sağlayacak faktörlerin belirlenip, bilgi alışverişinden karşılıklı yararlanmak amaçlanmaktadır. Etkinliğe, teknoloji ve hizmet üreten firmalar ile teknolojiyi yoğun olarak kullanan yerli kuruluşlar ve dış ülke madencilik sektör temsilcilerinden katılımlar olacaktır.

 

Maden-Tek 2020 - Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri kapsamında tanıtım stant sayısı özellikle kısıtlı tutulacak olup, konunun tartışılacağı toplantı, panel, sunum ve tanıtımlara da geniş yer verilecektir.

 

Maden-Tek 2020 - Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri’ne şu alanlarda yazılım ve ileri teknoloji ürün ve hizmet sağlayıcıları ve kullanıcıların katılımı davet edilmektedir:

 

Madenciliğin her alanında, dijital çözümler ve veri analitiği, nesnelerin interneti, optimizasyon, yönetim, arama (sondaj, jeofizik, analiz v.b.), modelleme, ölçüm, görüntüleme ve haberleşme teknolojileri, çevre ve İSG, üretim, lojistik, alt yapı, makine ekipman ve cevher zenginleştirme de ileri teknolojiler ve benzeri...

 

Ayrıca kamu kurumları, üniversiteler, teknokentler, madencilik ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları da bu sürecin paydaşları olacaktır.

 

Bilimsel ve inovatif bir bakış açısıyla düzenlenen ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek bu etkinliğe, sektörümüzün teknolojik tarafını temsil eden siz değerli firmanızı da stant alanlarında veya sponsor olarak aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

              

Ekte katılım/sponsorluk dosyaları ve sergi alanı krokisi sunulmuş olup, yerinizi bir an önce belirlemeniz hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Tüm detaylar için lütfen ziyaret ediniz: www.maden-tek.com


Fuar Katılım Dosyası İçin Tıklayınız.

Sponsorluk Dosyası İçin Tıklayınız.

Yerleşim Planı İçin Tıklayınız.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon