07-08 Aralık 2019 

MADEN KAYNAK TAHMİNİ -3

BLOK MODEL VE BLOKLARA DEĞER ATAMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

 

07-08 Aralık 2019  tarihlerinde " MADEN KAYNAK TAHMİNİ -3 BLOK MODEL VE BLOKLARA DEĞER ATAMA YÖNTEMLERİ” eğitimi yapılacaktır.

 

Eğitime katılanlara seminer sonunda katılım belgesi verilecektir.

 

Organizasyonun yapılabilmesi için, şirketlerden ya da kişisel başvurulardan eğitime katılım için kişi sayısının 05 ARALIK 2019  Perşembe Saat 17:00’a kadar Maden Jeologları Derneği’ne bildirilmesi gerekmektedir.


 

SUNANLAR:

Yusuf Ziya Özkan (Konu anlatımları)

Mehmet Ali Akbaba (Bilgisayar/Micromine uygulamaları)


 

KURS İÇERİĞİ VE AMAÇLARI:

Katılımcıların aşağıdaki konularda bilgilendirilmeleri ve uygulama yapabilmeleri hedeflenmektedir:

· Blok model çerçevesi oluşturma (Jeolojik model içine boş blok yerleştirme)

· Konumsal veri analiz yöntemlerini kullanabilme

· Mesafe ile ters orantılı ağırlıklandırma (IDW) yöntemi

· Jeoistatistik analiz - Semivariogram modeli oluşturma ve yorumlama

· Jeoistatistiksel tahmin yöntemleri (Kriging yöntemleri)

 KURS KAPSAMI:

Konu Anlatımları:

 

(1)   Giriş: Kavramlar ve Tanımlar

· Blok Model Nedir?

· Niçin Oluşturulur?

· Nasıl Oluşturulur?

 

(2)   Blok Model Çerçevesinin Oluşturulması

· Blok Model Çerçevesinin (Block Model Extent) tanımlanması

· Çerçeve İçine Blokların Yerleştirilmesi

· Blok Konumlarının Tanımı

· Uygun Blok Boyutu Seçimi

· Blok Modelin Yüzey Modeline Uyumunu Sağlama

·  Blok Model Katı Model Hacim Karşılaştırılması


(3)   Bloklara Değer Atama (İnterpolasyon)

· İnterpolasyon Nedir?

· Niçin Yapılır?

· İnterpolasyon İçin Gerekli Ön Koşul: Konumsal Bağımlılık

· Bölgeselleşmiş Değişken ve Mekânsal Otokorelasyon Kavramları

· Konumsal İnterpolasyon Yöntemleri

· Doğru İnterpolasyon Yöntemi Seçiminin Önemi


(4)   Mesafe ile Ters Orantılı Ağırlıklandırma (Inverse Distance Weighting) ‘‘IDW’’

· Tanım ve özellikleri

· Genel IDW Formülü

· IDW’nin Üstün ve Zayıf Yanları


(5)   Jeoistatistik Tahmin Yöntemleri (Kriging Yöntemleri)

· Tanım ve özellikleri

· Genel Kriging Formülü

· Jeoistatistik Tahmin Adımları

Deneysel Semivariogram Oluşturma

Bir Modele uyarlama

Variogram Yorumlama ve Kriging Matrislerini saptama

Ölçülen değerler için saptanan kriging ağırlıklarından interpolasyon yapma

· Kriging Teknikleri (Simple Kriging, Ordinary Kriging, Universal Kriging, Indicator Kriging vb)

· Kriging Yöntemlerinin Üstün ve Zayıf Yanları


(6)   Tahmin Parametrelerinin ve Stratejisinin Belirlenmesi

· Tarama elipsoidinin boyut ve yönleniminin belirlenmesi

· İnterpolasyonda kullanılacak numune sayısının belirlenmesi

· İnterpolasyon  stratejisinin (passes/runs) belirlenmesi


(7)   Blok Model Geçerleme

· Görsel karşılaştırma

· İstatistiksel karşılaştırma

·  Swatt plot karşılaştırması


Uygulama:

· Kümelenme Analizleri

   o  Grid (Cell decluster) Analizi

   o Thissen Poligonu (Polygonal Declustering) Analizi

· Analiz dosyasına domain kodlama (Assay Flat)

· Aykırı değerlerin kırpılmasına örnek

· Kompozitleme

· Deneysel variogram oluşturulması ve bir modele uydurulması için bir örnek uygulama ve Variogram yorumlaması,

· Variogram geçerleme (Cross Validation)

· Arama elipsoidin boyutlandırılması,

· Boş blok modelin kurgulanması (Domain, REDOX ,  Litology, Topografya vb. etiketlendirmeler)

· Sub-blok ve Blok Faktör teknikleriyle blok oluşturma

· IDW ve Ordinary Kriging uygulaması,

· Blok bölümleme (Discretisation)

· Seam Blok Model Interpolasyonu (Stratigrafik Jeolojik Model)

· Blok Model Geçerleme (Görsel, Swath grafik, NN, vb.)

 

 

Uygulamalar için katılımcıların kursta bulundurması gereken yazılımlar: 1: Dizüstü bilgisayar, 2: MS Office (Excel, Access) veya Open Office, 3: Herhangi bir madencilik yazılımı (Micromine, Surpac, Datamine vb.) madencilik yazılımı olmaması durumunda herhangi bir CBS yazılımı (ArcGIS, MapInfo, QGIS, vb.)

 

 

EĞİTİM ÜCRETİ:

MJD Üyesi : 300 TL

- Öğrenci Üye : 200 TL

- Mjd Üyesi Olmayan : 400 TL


 

EĞİTİM KONTENJANI :

 

Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlıdır.

 

EĞİTİM YERİ VE AYRINTILAR :

Eğitim Maden Jeologları Derneğin’de yapılacaktır.

Maden Jeologları Derneği Adres : Çankaya Mahallesi Kilis Sokak 7/A Çankaya/ANKARA

 

KAYIT PROSEDÜRÜ:

1.Dernek telefonu (0312 428 76 54) aranarak ön kayıt yaptırılmalıdır.

2.MJD İktisadi İşletme Banka hesabına eğitim ücreti  “E12” eğitim koduyla ön kayıt tarihinden itibaren 2 gün içerisinde yatırılmalıdır.

3.Banka dekontu üzerine aşağıdaki belirtilen açıklama yer almalıdır. Alıcı ismine “MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ ”, açıklamasına ise katılacak kişi(ler)in "İsim Soyisim-Firma / “eğitim kodu” yazılmalıdır.

4.Fatura ödeme yapan kişi/kurum adına kesilmektedir. T.C veya fatura bilgileriniz dekont ile birlikte iletisim@mjd.org.tr adresine email olarak gönderilmelidir.

5.Tarafınıza MJD tarafından email ile geri dönüş yapılacaktır.


 

 

 

Maden Jeologları Derneği İktisadi İşletme Hesap Bilgileri

YAPI KREDİ BANKASI

Hesap Sahibi : MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
Hesap No : 53467835 
Hesap Şubesi : 290 – KUĞULU PARK ŞUBESİ 

IBAN : TR82 0006 7010 0000 0053 4678 35 

 

SON Kayıt Bildirim Tarihi: 05 ARALIK 2019 PERŞEMBE

 

BİLGİ VE İLETİŞİM:

E-posta: iletisim@mjd.org.tr    Tel: 0312.428-76-54

 

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon