70.JEOLOJİ KURULTAYI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Maden Jeologları Derneği olarak katılınmıştır. Sektörde faaliyet gösteren tüm firma temsilcileri ile biraraya gelinmiş,meslektaşlarımıza derneğimizin amacı, vizyonu, misyonu anlatılmış, etkinlikleri hakkında bilgiler verilmiş ve yeni üye kayıtları alınmıştır. Derneğimizin tanıtımı açısından bu etkinlige katılım son derece başarılı olmuştur. 1947 yılında başlatılan ve Oda tarafından her yıl geleneksel olarak yürütülen kurultay 69 yıllık periyoda başarı ile ulaşmış bulunmaktadır. Kurultay, ülke yerbilimine verdiği önemli bilimsel katkıların yanı sıra, üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren, yerbilimcileri buluşturan bilimsel bir şölen olma özelliğini de 69 yıldır yerine getirmektedir.Giderek artan yurtiçi ve yurtdışı katılım ve coşkuyla; jeoloji mühendisliği alanında üretilen bilimsel bilgilerin yanı sıra, sorun odaklı uygulamalara yönelik çalışmaların da sunulup tartışıldığı, üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlardan katılımcıların bir araya getirildiği bir "Jeoloji Şöleni" olma işlevini her geçen yıl daha da başarılı bir şekilde yerine getiren Kurultayın bu yılki teması, "Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras " olarak belirlendi.70. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda jeoloji bilim ve uygulamalarının eşsiz zenginlikteki alanlarında üretilmiş bilimsel çalışma ve araştırmaların sözlü ve poster olarak sunulmasının yanısıra, "Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras" teması, çağrılı konuşmacılar ve “Doğal ve Kültürel Mirasın Yönetimi” konulu panel olarak da ele alınmıştır. Ülkemizin en uzun soluklu "Jeoloji Şöleni" olan 70. Türkiye Jeoloji Kurultayına destek ve katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon