MEDEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği (MKUY) çok yakında yürürlüğe girmek üzeredir. Son iki yıldır Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin hazırlanması için Bakanlık tarafından yapılan her toplantıya MJD davet edilmiş ve toplantılarda MJD aktif bir rol üstlenmiştir. MJD’nin önerileriyle Kaynak ve Fizibilite kavramları ve tanımları Maden Kanunu’nda yer almıştır. IV. Gurup madenlerde, 1 yıl ön arama, 2 yıl genel arama, 4 yıl detay arama olmak üzere toplamda 7 yıllık arama döneminde “Kaynak Raporu” nun istenilmesi ve tüm arama dönemleri sonunda MIGEM’e sunulacak Kaynak Raporlar’ının sadece Jeoloji Mühendisi tarafından hazırlanacak olması, ayrıca 7 yıllık arama dönemine ek olarak 2 yıllık Fizibilite döneminin eklenmesi MJD tarafından önerilmiş ve madencilik sektörü tarafından da kabul görerek desteklenmesi sayesinde, MKUY taslağında yer alması sağlanmıştır. Fizibilite döneminde bundan böyle Kaynak + Rezerv raporunun hazırlanması zorunludur. Her ne kadar Fizibilite ve/veya İşletme raporunun Maden Mühendisi tarafından hazırlanacağı taslak içinde yer almakla beraber Kaynak ve Rezerv bilgilerinin Jeoloji Mühendisi tarafından sağlanacağı da aşikardır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü sözkonusu MKUY taslağını web sayfasında duyurmuştur. İlgili link aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kasım-2015 sonuna kadar sektör temsilcilerinden gelecek öneriler doğrultusunda son değişiklikler yapılarak MKUY’nin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Değerli üyemiz, yukarıda değinilen kazanımlarda emeği geçen tüm MJD üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca MKUY’de değişmesini istediğiniz (4 Subat 2015’te yürürlüğe giren Maden Kanununa uygun) hususları derneğimize en kısa sürede iletmeniz halinde oluşturulacak MJD görüşüne eklenecek ve MIGEM’e MJD görüşü olarak sunulacaktır.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon